Skip to main content

Table 2 List of gene-specific primers used in this study

From: Characterization of a potential ABC-type bacteriocin exporter protein from Treponema denticola

Primers and probes Sequence
I-1 F 5′-AAATTTGCAAAGGCCTACCGTGAGCTT-3′
I-1R 5′-TTTCGACAAAAGAGTGTACTCCCGTTTCC-3′
I-2 F 5′-CGGGCGGTATACTCATGCTGATTGCC-3′
I-2R 5′-TTTGCCTGAACCGGCTCCTAC-3′
I-3 F 5′-CGGAGAACTTGTTGCAAGGATGAACGATAC-3′
I-3R 5′-TCCCGAAAAACAAGAGAATGTCCTGAGGAAC-3′
718D2 5′-GGTTTGCTCTTGCAATTCCCATATTTA-3′
719U 5′-TGTTGCAAATACCGATGAGCAAAATAATATGAGAACGCACCGCAGAA-3′
EMD2 5′-GCTCATCGGTATTTGCAACATCATAG-3′
EMU2 5′-CTACATTCCCTTTAGTAACGTGTAACTTTC-3′
719D 5′-CGTTACTAAAGGGAATGTAGCTATTTTGACGGGTTGGAGTTCCAACA-3′
720U 5′-TACGGTACCTGAATAAGCAGCCTTACC-3′
tepA1F 5′-TGCCGTGCAAATGACTCTCT-3′
tepA1R 5′-TTTTAAAACTGCCTACCCAATAAACGC-3′
tepA1Pa 5′-CACAGCTTGGAACTTT-3′
tepB1F 5′-TGAAAAAATTATGGCTTGAAGCACTTGA-3′
tepB1R 5′-TGCCATATCTGCCTTGTATTTTAACTCT-3′
tepB1Pa 5′-CCTGCAACAGCAATTC-3′
tepA3F 5′-CACTCCTGTATTGTTGAAAGTCTTAACG-3′
tepA3R 5′-CACTTACGATTTTAAACTCGGCTCTT-3′
tepA3Pa 5′-TTGGGTGCCGAATCTA-3′
tepB3F 5′-AGAAAGTTTAAAACTTTTTACAGTCTATGCTCCT-3′
tepB3R 5′-CATTATCCCCGCAGTTAAGAGATGA-3′
tepB3Pa 5′-TTCCTGCACTTCTCCC-3′
tetRF 5′-CGCAACGCCGGTTCTTAAAA-3′
tetRR 5′-CCTTCGAACAACAGACAATCAGTTT-3′
tetRPa 5′-TCGCATCCCAATTATC-3′
16SF 5′-GCCGATGATTGACGCTGATATAC-3′
16SR 5′-CGGACTACCAGGGTATCTAATCCT-3′
16SP 5′-CTCCCCGCACCTTC-3′
  1. Boldface sequences overlap with the 5′ or 3′ end of ermF-ermAM, aTaqman probe